سال جهش تولید
معجزه عشق
صدا و سیمای فارس

معجزه عشق

معجزه عشق

استاد بهرام حصیری

صدا و سیمای فارس
صدا و سیمای فارس

وطنم

وطنم

حجت اشرف زاده

صدا و سیمای فارس
صدا و سیمای فارس

مسافر

مسافر

چنگیز حبیبیان

صدا و سیمای فارس
صدا و سیمای فارس

ماه و ماهی

ماه و ماهی

حجت اشرف زاده

صدا و سیمای فارس
صدا و سیمای فارس

گندم

گندم

علیرضا روزگار

صدا و سیمای فارس
صدا و سیمای فارس

تبسم

تبسم

نوید نیک کار

صدا و سیمای فارس
صدا و سیمای فارس

دل آهو

دل آهو

مجید اخشابی

دیگر آثار سرکار خانم قائد شرفی
محرم امسال

محرم امسال

05:44

اربعین شاه دین است

اربعین شاه دین است

02:30

حب الحسین

حب الحسین

04:28

من ایرانم و تو عراقی

من ایرانم و تو عراقی

00:58

پشت سر مرقد مولا

پشت سر مرقد مولا

03:53

مداحی کودکان

مداحی کودکان

03:40

فرش راه تو دلهامون میشه

فرش راه تو دلهامون میشه

03:15

عشق یعنی

عشق یعنی

03:40

وقتی میخندی

وقتی میخندی

03:29

پرستار قهرمان

پرستار قهرمان

04:35

سرود سرداران

سرود سرداران

03:23

سرباز سپاه فجر

سرباز سپاه فجر

02:27

گل عاشق

گل عاشق

03:07

پرچم ایران

پرچم ایران

04:01

از خون جوانان وطن لاله دمیده

از خون جوانان وطن لاله دمیده

02:05

عمدا

عمدا

03:04

دیوانه جان

دیوانه جان

03:35

 الهه ناز

الهه ناز

05:55

به سوی تو

به سوی تو

03:35

زائر کربلا میشم

زائر کربلا میشم

04:58

نوحه حضرت علی اکبر

نوحه حضرت علی اکبر

03:28

جانم حسین

جانم حسین

06:14

مداحی شب ششم محرم

مداحی شب ششم محرم

03:01

مداحی حضرت قاسم

مداحی حضرت قاسم

03:39

مرثیه محرم

مرثیه محرم

04:18

مرثیه سرایی شب چهارم محرم

مرثیه سرایی شب چهارم محرم

04:20

مداحی شب چهارم محرم

مداحی شب چهارم محرم

05:30

حس خوب

حس خوب

03:35

چمدون

چمدون

02:54

شیراز من

شیراز من

04:35