راه اندازی بخش " ارسال نظر"
  • به منظور ایجاد محیطی صمیمی تر و برقراری ارتباطی تنگاتنگ میان مدیران این سایت و دوست داران خانم قائد شرفی تصمیم گرفتیم تا بخش ارسال نظر بازدید کنندگان سایت را ، راه اندازی کنیم

    برای ارسال دیدگاه اینجا کلیک کنید