• سال نو مبارک
 •  

 • دوباره معجزه آب و آفتاب و زمين
  شکوه جادوی رنگين کمان فروردين
  شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
  سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
  دوباره چهره نوروز و شادماني عيد
  دوباره عشق و اميد
  دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار
  هفت سين

  فرارسيدن نوروز و سال نو را شادباش ميگويم.
  برايتان تندرستي و نيکروزی
  در سال نو آرزو دارم.
  باشد که سالي سرشار از شادی
  و کامروايي داشته باشيد

  بهار1402